Thursday, March 15, 2012

Tom's feminity

Większość zdjęć portretowych Toma Spiantiego mnie nie zachwyca. Są może nieco wulgarne, w jakiś taki nieporządny na dodatek sposób, trochę nijakie, trochę przeprawdziwe, a trochę groteskowe. Tym wybranym tryptykom jednak uległam od razu. Może dlatego, że tyle w nich lata...

Tom Spianti

No comments:

Post a Comment